Ekstraktif Gaz Analizörleri

Bir proses akışından alınan numune gazı, yardımcı ekipmanlar ile koşullandırıp, proses dışında ayrı bir ünite olarak ölçülmesini sağlayan araçlar ekstraktif gaz analizörü olarak tanımlanmaktadır.

Ultramat 23

*Birçok bileşeni ölçebilen yenilikçi analiz

*Bir elektrokimyasal hücre kullanarak kızılötesi aktif gazların yanı sıra oksijen de ölçülebilir

*Paramanyetik oksijen ölçüm hücresi seçeneği

Ürün Talep Formu

Paylaş:
 • Küçük ateşleme sistemlerinin optimizasyonu
 • Her tür yakıtla (yağ, gaz ve kömür) ateşleme sistemlerinden egzoz gazı konsantrasyonunun izlenmesi ve termal yakma tesisleriyle yapılan operasyonel ölçümler
 • Oda havası izleme
 • Meyve depolarında, seralarda, mayalanmış mahzenlerde ve depolarda havanın izlenmesi
 • Proses kontrol
 • Çeliğin ısıl işlemi sırasında atmosferin izlemesi
 • Patlama riski olmayan ortamlarda kullanım için
 • Biyogaz tesislerinde uygulama alanları
 • Biyogaz üretimi için mayalayıcıların izlenmesi
 • Gazla çalışan motorların izlenmesi (elektrik üretimi)
 • Biyogazın gaz şebekesine beslenmesinin izlenmesi
 • Paramanyetik oksijen sensörünün uygulama alanı
 • Baca gazı analizi
 • Oda havası izleme
 • Tıp mühendisliği
 • Diğer uygulamalar
 • Çevresel koruma
 • Kimya sektörü
 • Çimento endüstrisi
İlişkili Ürünler