BLOG

Projelerimiz, ürünlerimiz, çözümlerimiz, teknik makalelerimiz ve değişen yönetmeliklerle ilgili faydalı bilgileri paylaşacağımız bu platformda güncel firma haberlerimizi de bulabilirsiniz.

D-HG 500 – Yüksek Enerjili Ateşleme Sistemi

Durag firması yanma teknolojileri alanında birçok ürünün yanı sıra en zorlu proses koşullarında bile tam güvenilirlikle fırınlar, brülörler ve flare sistemlerinde görevini başarıyla gerçekleştirecek ateşleme sistemleri geliştirmektedir.

27 Temmuz 2020

NOₓ Analizinde Kemilüminesans Ölçüm Teknolojisi

Kemilüminesans ya da diğer adıyla kimyasal ışıma, madde içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelen ısıl ışıma ve ışık ışıması (lüminesans) durumudur. Kemilüminesans, tıptan gaz analizine kadar birçok alan ve uygulamada yaygın olarak yer almaktadır.

21 Temmuz 2020

GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİNDE KABLOSUZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

Günümüzde, tüm dünyada nesnelerin birbiri ile haberleşebilmesi en büyük yönelimlerden biri haline gelmiştir. Uzun yıllardır çalışanları ve tesisleri gaz tehlikelerinden koruma amacıyla kullanılan sabit ve portatif gaz dedektörleri, yıllar geçtikçe yeni teknolojilere entegre edilmiş, hızlı değişime ayak uydurmuş ve yeni uygulama alanları yaratmıştır. Bu uygulamalar ile birlikte hem yeni çözümler kullanılmaya başlanmış hem de maliyetlerde ciddi oranlarda tasarruf elde edilmiştir.

13 Temmuz 2020

ALEV DEDEKTÖRLERİ VE UYGULAMALARI

Endüstriyel yangınlar genel olarak kimyasal üretim, hammadde üretim, depolama, işleme tesisleri içerisinde oluşan ve önlenmediği durumlarda ciddi maddi kayıplar ve can kayıplarıyla sonuçlanabilen yangınlardır.Bu faaliyetlerde olası yangınların önlenebilmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması dışında faaliyet alanlarının sürekli yangın takip ve önleme sistemleri ile izlenmesi gerekmektedir. İzleme ve takibin gerçekleştirilebilmesi için de tesisteki faaliyete uygun ve doğru ekipmanların seçimine dair esaslara hakim olmak önem teşkil etmektedir.

7 Temmuz 2020

ZİRKONYUM OKSİT OKSİJEN ÖLÇÜM TEKNOLOJİSİ

Proses gaz analiz ve sürekli emisyon ölçüm yöntemlerinden biri olan zirkonyum oksit oksijen ölçüm teknolojisi, oksijen gazının konsantrasyonunu belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Zirkonyum oksit ölçüm metodu temelde, oksijen elektronlarının yüksek ısıda (700-800°C) zirkonyum oksit ölçüm hücresi üzerinde elektronlarını bırakması esasına dayanır.

25 Haziran 2020

SATIŞ VE TEKNİK HİZMETLER DİREKTÖRÜMÜZ SN. ÖZNUR SUN'UN CEMENTÜRK DERGİSİ'NDEKİ COVID-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ İLE İLGİLİ RÖPORTAJI

Covid-19 salgını sürecinde ana hedefimiz, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği ve sağlığı olduğu için ilerleyen zamanlarda aldığımız tüm kararlarda önceliğimiz bu olacaktır. Geri döndüğümüz saha hizmetlerimize ilave olarak, sürecin olumlu gelişimini takip ederek satış ve müşteri odaklı ziyaretlerimize de ağırlık vermeyi planlamaktayız.

23 Haziran 2020

Atık Yakma Tesislerinde Sürekli Emisyon Ölçümü

Günümüzde tüm tedbir ve geri kazanım işlemlerine rağmen, başta endüstriyel üretim tesisleri olmak üzere her yıl 400 milyon tondan fazla tehlikeli atık oluşmaktadır. Zararlı atıkların bertaraf edilmesi ve atıklardan enerji elde edilmesi amacına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda atık yakma tesisleri kurulmuştur. Son yıllarda atık yakma teknolojisi ve emisyon kontrolü önemli ölçüde iyileşmiş olsa da bu tür tesislerin atmosfere bıraktığı gazlar sürekli olarak izlenmelidir.

11 Haziran 2020

Paramanyetik Oksijen Ölçüm Teknolojisi

Üretim faaliyetleri sonucunda açığa çıkan gaz konsantrasyonlarının tespit edilmesi proses verimliliği için en büyük göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir. Oksijen tayini, bu anlamda kullanılan en yaygın uygulamalardan biridir. Endüstriyel kazanların yanma verimliliği, medikal oksijen tayini, azot hatlarındaki oksijen oranının belirlenmesi ve yangın test odaları gibi birçok farklı proseste bu yöntem kullanılmaktadır.

28 Mayıs 2020

LDI ROW – Yağ Sızıntısı Tespit Sistemleri

Dış ortamdan veya endüstriyel işlem suyundan kaynaklanan sudaki yağ sızıntılarını (Türbin yağları, bitkisel yağlar, fuel oil, marine diesel oils, ham/işlenmemiş yağlar, dizel, gaz yağları, gazolin, kerosen vb.), son teknoloji temassız optik sensörü ile gerçek zamanlı olarak tespit eden sistemlerin üreticisi LDI firmasının Türkiye'deki yetkili çözüm ortağıyız.

14 Mayıs 2020

ATEX Kodlamalarının Anlamını Biliyor Musunuz?

Günlük hayatımızda etrafımızda farklı oranlarda çeşitli gazlar sürekli bulunur. Bunların en bilinenleri olarak soluduğumuz havadaki oksijeni ve nitrojeni, günlük ısınma ve mutfakta kullanılan metanı, ulaşım araçlarının egzozlarından çıkan karbonmonoksiti ve karbondioksiti sayabiliriz. Gazların yapısı gereği kimi yanıcı patlayıcı, kimi toksik, kimi de her ikisi birden olabilmektedir. Geçmişte özellikle sanayi tesislerinde gerekli önlemlerin alınmaması kaynaklı çok sayıda kaybın da olduğu büyük kazalar meydana gelmiştir.

29 Nisan 2020